Sağmanlılar

Denetim Kurulu (Asil)

Doç. Dr. Müjdat FIRAT

Denetim Kurulu (Asil)

Necmettin ŞAHİNER

Denetim Kurulu (Asil)

Selahattin SİNGİN

Denetim Kurulu (Asil)

Sağmanlılar

Denetim Kurulu (Yedek)

Ahmet SALMAN

Denetim Kurulu (Yedek)

Harun YURT

Denetim Kurulu (Yedek)

Bülent BANKUR

Denetim Kurulu (Yedek)