Duyurular

İlk Olağan Genel Kurul Toplantısı

SAĞMANLILAR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ OLAĞAN İLK GENEL KURUL TOPLANTISI

Yönetim Kurulu’nun 31.08.2021 tarihli toplantısında alınan karar gereğince Genel Kurul Üyelerinin toplantıya çağrılmasına ve
gündem maddelerinin görüşülmesine karar verilmiştir.
Olağan Genel Kurul Toplantısı 18.09.2021 Cumartesi günü Saat 13:00’da Elazığ Belediyesi Bünyamin Eroğlu Konferans Salonunda,
çoğunluk sağlanamaması halinde 03.10.2021 Saat 13:00’da Elazığ Belediyesi Bünyamin Eroğlu Konferans Salonunda yapılacaktır.

Gereğini bilgilerinize rica eder, ilginize ve katılımınıza şimdiden teşekkür ederim.

Gündem
1- Açılış Ve Yoklama Yapılması
2- Saygı Duruşu Ve İstiklal Marşı
3- Divan Heyetinin Oluşturulması
4- Tüzük Değişikliği
5- Yönetim Ve Denetim Kurulu Üyelerinin Seçimi
6- Kapanış